Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kysymyksiä ja vastauksia:
Puhevammaisuus ja tulkkaus

 

Mitä on puhevammaisuus?

Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhetta. Puhevammaisuuden taustalla on hyvin erilaisia syitä. Puhevamma voi olla synnynnäinen tai sairauden / tapaturman aiheuttama.

Puhevammaisuus voi ilmetä esimerkiksi siten, että puheesta on vaikea saada selvää, henkilö ei saa kerrottua ajatuksiaan puhumalla, postin lukeminen tuottaa vaikeuksia, lomakkeiden täyttäminen on hankalaa tai apteekissa asiointi ja puhelimella soittaminen on vaikeutunut.

Puhevammaisella on oikeus maksuttomaan tulkkauspalveluun.


Kenellä on oikeus käyttää puhevammaisten tulkkia?

Puhevammaisten tulkkauspalvelua ohjaa lainsäädäntö. Palvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (1.9.2010). Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, joka ei vammansa vuoksi pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista. Henkilön tulee pystyä ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla, ja hänellä tulee olla jokin toimiva kommunikointikeino.


Miten oikeutta tulkkauspalveluun haetaan?

Tulkkauspalvelua voi hakea Kelasta joko puhevammainen henkilö itse tai hänen edustajansa.


Miten tulkkauspalvelua käytetään?

Asiakas tilaa tulkin Kelan välityskeskuksesta. Välityskeskus etsii ja välittää asiakkaalle sopivan vapaan tulkin.


Mikä on tulkin rooli tulkkauksessa?

Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta. Tulkki on viestinvälittäjänä puolueeton eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä. Tulkki on vaitiolovelvollinen, eikä käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. Tulkki kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja rohkaisee puhevammaista ilmaisemaan itseään.

Jokaisella on sanottavaa.